0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

1. Wstępne postanowienia

Ten Regulamin obowiązuje na zakupy w sklepie internetowym giftio.com. Celem tego Regulaminu jest ograniczenie i uściślenie praw i obowiązków sprzedawcy (dostawcy) na jednej stronie i kupującego (klienta, konsumenta) na stronie drugiej.

Sprzedawcą i podmiotem prowadzącym sklepu internetowego giftio.com jest:

Giftio s.r.o.

Pod kaštieľom 636/26

01841 Dubnica nad Váhom, Słowacja

REGON: 44756968

NIP: 2022831723

VAT: SK2022831723

Wszystkie relacje umowne między sprzedawcą a kupującym są zamknięte w zgodzie z porządkiem prawnym Republiki Słowackiej. W przypadku, gdy stroną umowy jest konsument, relacje prawne nieregulowane przez Regulamin kierują się ustawą z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827) w ważnym brzmieniu, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w ważnym brzmieniu, a w przypadku gdy stroną umowy nie jest konsument, zastosowanie ma ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w ważnym brzmieniu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez stronę internetową giftio.com uważamy za wiążące. Zastrzegamy sobie prawo na zmianę cen. Kupujący opłaca cenę, która jest podana w e-mailu, który dostanie po potwierdzeniu zamówienia. Zamówienia telefoniczne obowiązuje cena, która jest podana na stronach giftio.com w dzień zamówienia towaru. Zastrzegamy sobie prawo na przedłużenie czasu dostawy, a to w przypadku, że wystąpią nieprzewidziane wydarzenia. W takim przypadku będzie kupujący natychmiast poinformowany.

2a. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z towaru, mogą go Państwo zwrócić bez podania powodu do 14 dni od odebrania przesyłki. Pieniądze będą zwrócone przelewem na zażądane przez Państwa konto bankowe do 14 dni od doręczenia zwróconego towaru. Zwrócony towar musi być odesłany na adres sprzedawcy.

Koszty dostawy towaru z powrotem pokrywa sprzedawca. Towaru nie można zwrócić za pobraniem – jakikolwiek tak zwrócony towar nie będzie akceptowany. Przy spełnieniu tych warunków będzie kupującemu zwrócona część finansowa za zwrócony towar i opłata pocztowa, która musi być zawarta w liście reklamacyjnym. Przy niespełnieniu niektórych z wyżej podanych warunków sprzedawca nie będzie zdolny zaakceptować odstąpienia od umowy konsumenckiej i towar będzie zwrócony na koszty kupującego.

2b. Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia przed jego wysłaniem można zgłosić poprzez e-mail lub numer +421 904 073 434, najpóźniej jednak do godziny 12:00, kiedy paczka nie będzie jeszcze przekazana przewoźnikowi. Jeśli paczka była wysłana przed anulowaniem zamówienia niech Państwo proszę postępują według punktu regulaminu 2a.

2c. Anulowanie zamówienia ze strony sprzedawcy

Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulować zamówienie i udostępnić zarezerwowany towar na dalszą sprzedaż w przypadku, gdy zamówienie nie było opłacone do 7 dni od wysłania materiałów do zapłaty (w przypadku płatności przelewem bankowym) i do 7 dni od utworzenia zamówienia (w przypadku płatności kartą).

3. Wykonanie zamówienia

Towar dostarczamy kupującemu na podstawie elektronicznego lub telefonicznego zamówienia. Warunkiem ważności każdego zamówienia jest wypełnienie obowiązkowych danych przy wysłaniu zamówienia. Sprzedawca jest uprawniony do zażądania od kupującego potwierdzenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sprzedawca jest też uprawniony do zażądania depozytu za towar wyższej wartości albo za towar mający zostać opłacony za pobraniem, jeśli suma zamówienia za pobraniem przekroczy 500 € wliczając VAT.

4. Warunki płatnicze

Wszystkie podane ceny na stronach giftio.com w ostatecznie zawierają VAT. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

Oferujemy następujące możliwości opłaty zamówień:

 • za pobraniem

 • PayPal (płatność przez wirtualny terminal POS PayPal. Mogą Państwo zapłacić kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro i Diners Club. Użyć mogą Państwo podane karty wydane przez jakąkolwiek instytucję bankową.)

Częścią każdej dostawy jest faktura – dokument podatkowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo na zmianę cen. Dokąd jednak mają Państwo zamówiony towar, obowiązuje cena, na którą Państwo zamówili, bez względu na zmiany. Kupujący opłaci cenę kupna według wybranego sposobu płatności, a towar uzyska według sposobu dostawy, który kupujący wybrał przy zamawianiu towaru. Fakturę po przyjęciu zapłaty uzyskają Państwo na adres e-mail podany w zamówieniu jako rozliczeniowy.

5. Warunki dostawy

Towar dostarczamy bez zbytniego odkładania zazwyczaj w ciągu 24 godzin podczas dni roboczych od dnia doręczenia ważnego zamówienia, w zależności od dostępności towaru w naszym wewnętrznym składzie, ewentualnie na składzie u naszych dostawców. Sprzedawca zastrzega sobie prawo na przedłużenie czasu dostawy w przypadku, gdy wystąpią nieprzewidziane okoliczności. O takim przedłużeniu okresu dostawy kupujący jest bezzwłocznie informowany telefonicznie lub mailowo.

Towar będzie Państwu doręczony na adres podany w formularzu zamówienia. Adres dostawy może być inny niż adres rozliczeniowy. Przy odmowie odebrania zamówionego towaru kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy za możliwe do pokazania koszty dostawy, przygotowania przesyłki i zwrócenie przesyłki z powrotem do sprzedawcy.

Towar doręczamy następującymi sposobami:

 • poprzez kuriera DPD

Nie jesteśmy odpowiedzialni za opóźnioną dostawę spółek przewoźnych albo poczty ani za opóźnienie spowodowane przez strony trzecie czy nieprzewidziane okoliczności (awaria prądu, katastrofa naturalna, …). W przypadku podania niepoprawnego adresu przez kupującego opłaty za wysłanie i zwrotne doręczenie opłaca kupujący.

6. Gwarancja i reklamacja

Okres gwarancji zaczyna się od dnia odebrania wyrobku przez kupującego. Kupujący bierze pod uwagę, że jest zobowiązany obejrzeć towar natychmiast po jego odebraniu. W przypadku, że towar przy odebraniu przez kupującego nie odpowiada umowie kupna, to kupujący jest zobowiązany bezzwłocznie o tym powiadomić sprzedawcę. W przypadku gdy:

 • idzie o wadę usuwalną, kupujący ma prawo aby była bezpłatnie, na czas i porządnie usunięta bez zbytniej zwłoki lub prawo do wymiany rzeczy. Kupujący bierze pod uwagę, że sprzedawca jest uprawniony zamiast usunięcia wady wymienić zawsze wadliwy towar na dobry, dopóki nie powoduje to żadnych poważnych trudności kupującemu

 • idzie o wadę nieusuwalną, która przeszkadza w tym, aby towar mógł być porządnie używany, to kupujący ma prawo do wymiany rzeczy albo prawo odstąpienia od umowy

 • idzie o wadę nieusuwalną, która nie przeszkadza w tym, aby towar mógł być porządnie używany, to kupujący na prawo do stosownej obniżki ceny

 • idzie o wadę usuwalną, ale kupujący nie może przez ponownie występującą wadę po naprawie albo przez większą ilość wad rzeczy porządnie używać, to kupujący ma prawo do wymiany towaru albo prawo odstąpienia od umowy

Na wszelki towar oferujemy postanowioną przez prawo gwarancję w okresie 24 miesięcy, dopóki nie jest to podane inaczej przy konkretnym towarze. Okres gwarancyjny zaczyna się od dnia przyjęcia towaru przez klienta. Sprzedawca odpowiada za wszystkie wady wyrobku, które ma towar przy odebraniu przez kupującego albo które pojawią się w ciągu okresu gwarancyjnego. Nie dotyczy to wad spowodowanych nieoszczędnym traktowaniem albo uszkodzeniem mechanicznym. Reklamację można zastosować pocztowo.

Koszty dostawy z powrotem pokrywa sprzedawca, dostawę z powrotem do kupującego pokrywa sprzedawca. Do reklamacji potrzeba dołączyć charakter wady, kopię dokumentu zakupu, koszty wysłania i kontakt do Państwa. Reklamacje wykonujemy w dniach roboczych przez e-mail, albo pisemnie. Każdą reklamację wykonujemy bez zbytniej zwłoki, a o jej przebiegu informujemy kupującego. Protokół reklamacyjny jest wysyłany kupującemu do 7 dni od przyjęcia reklamacji.

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałe:

 • naturalnie albo nadmiernym mechanicznym zużyciem.

 • przez zanieczyszczenie towaru albo jego części w wyniku zaniedbania utrzymania

 • przez używanie towaru w warunkach, które nie są odpowiednie swoją temperaturą, zakurzeniem, wilgocią, chemicznymi i mechanicznymi wpływami środowiska, w którym towar jest powszechnie używany

 • przez wpływy zewnętrzne, np. opady lub zderzeniem

 • przez ingerencję w towar przez nieuprawnioną osobę (niespecjalistyczne naprawy albo poprawy)

 • przez przepięcie, np. przy uderzeniu błyskawicy, przez wpływ pola magnetycznego

 • przy używaniu towaru w sprzeczności z instrukcją

 • przez mechaniczne uszkodzenie – rozerwany, przecięty, termicznie uszkodzony towar, towar uszkodzony przez nieuważne i nieumyślne fizyczne traktowanie, umyślne podrapane warstw towaru i podobne

Gwarancja też nie dotyczy szkód powstałych w wyniku wydarzenia żywiołowego, katastrofy żywiołowej, gwałtownego uszkodzenia, warunków pogodowych albo działania w ekstremalnych i niezwyczajnych warunkach.

W przypadku nieuprawnionej reklamacji towar będzie zwrócony kupującemu wraz ze stosownym stanowiskiem.

Sprzedawca zdecyduje o reklamacji najpóźniej do 30 dni od dnia zastosowania reklamacji. Po upłynięciu tego terminu konsument ma prawo odstąpienia od umowy albo ma prawo do wymiany wyrobku na nowy wyrobek. Sprzedawca zwróci uwagę o wykonaniu reklamacji kupującego telefonicznie albo e-mailem, a towar odeśle na koszt własny na adres kupującego. Razem z towarem odeśle kupującemu protokół reklamacyjny.

Okres gwarancyjny na oferowany towar trwa 24 miesiące dopóki przy towarze nie jest podany dłuższy okres gwarancyjny i zaczyna obowiązywać w dniu odebrania towaru przez klienta. Po wykonaniu reklamacji będzie kupującemu odesłany naprawiony towar i protokół reklamacyjny.

Przez wykonanie uprawnionej reklamacji okres gwarancyjny się wydłuża o okres trwania reklamacji. Jeśli reklamacja była w prawnym terminie gwarancyjnym wykonana poprzez wymianę towaru na nowy, potem okres gwarancyjny zacznie obowiązywać od nowa od daty wykonania reklamacji.

7. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które są nam powierzone, służą wyłącznie na potrzeby dostarczenia konkretnej usługi i nie będą bez Państwa zgody według art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dostarczane osobom trzecim ani innym podmiotom z wyjątkiem spółek podanych w punkcie 8a., które przetwarzają dane w celu dostawy przesyłki i 8b., które przetwarzają dane w celu prowadzenia księgowości. Kiedykolwiek mogą Państwo poprosić o ich zmianę / usunięcie telefonicznie albo e-mailem. Swoje dane mogą Państwo tak też zmienić w ustawieniach Państwa konta.

Firma jest zarejestrowana w urzędzie ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej pod numerem 201413895.

8a. Spółki przetwarzające dane osobiste w celu doręczenia przesyłki, która jest przedmiotem umowy.

1. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), REGON: 012026421

8b. Spółki przetwarzające dane osobiste w celu prowadzenia ewidencji rozliczeniowej firmy.

1. D & P Accounting s. r. o., z siedzibą - Soblahovská 7262/2A, 91101 Trenczyn , REGON: 45501921

9. Alternatywne rozwiązywanie sporów

 • Kupujący (konsument) ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o naprawę (e-mailem na info@giftio.com), jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, jakim sprzedawca wykonał jego reklamację abo jeśli domniemywa, że sprzedawca naruszył jego prawa. Jeśli sprzedawca odpowie na tę prośbę odmową albo na nią nie odpowie do 30 dni od jej wysłania, konsument na prawo podać propozycję zaczęcia alternatywnego rozwiązywania sporu u podmiotu alternatywnego rozwiązywania sporów (dalej tylko podmiot ARS). Podmiotami ARS są organy i uprawnione osoby prawne według art. 7, art.8-15, art. 17-19, Rozdziału 3 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Propozycję może konsument podać sposobem podanym w art. 37 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 • .

 • Konsument może podać skargę też za pośrednictwem platformy alternatywnego rozwiązywania sporów ODR, która jest dostępna online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Alternatywnego rozwiązywania sporów może użyć tylko konsument – osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wypełnianiu umowy konsumenckiej nie działa w ramach przedmiotu swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia czy powołania. Alternatywne rozwiązywanie sporów dotyczy tylko sporu między konsumentem a sprzedawcą, wypływającego z umowy konsumenckiej albo związanego z umową konsumencką.

 • Alternatywne rozwiązywanie sporów dotyczy tylko umów zawartych na odległość. Alternatywne rozwiązywanie sporów nie dotyczy sporów, gdzie wartość sporu nie przewyższa sumy 20 EUR. Podmiot ARS może od konsumenta zażądać zapłacenia opłaty za zaczęcie alternatywnego rozwiązywania sporów maksymalnie do wysokości 5 EUR z VAT.

10. Końcowe postanowienia

Sprzedawca ręczy kupującemu za odesłanie towaru w ramach uzgodnionego okresu dostawy, za cenę towaru w czasie zamawiania, za wysokiej jakości zapakowanie towaru, za dostarczenie właściwego towaru. Sprzedawca nie ręczy kupującemu za opóźnioną dostawę towaru spowodowaną usługami kurierskimi (albo podaniem niepoprawnego adresu przez kupującego), za ewentualne niedostarczenie towaru (z winy dostawcy sprzedawcy), za uszkodzenie przesyłki spowodowane przez spółkę kurierską (w takim przypadku należy zastosować reklamację bezpośrednio u pracownika usługi kurierskiej). Wysłaniem elektronicznego zamówienia kupujący akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia, też i ważną cenę zamówionego towaru podaną na stronie internetowej www.giftio.com.